یکی از مهتمرین دلایل رد شدن یا ریجکت شدن مقالات اساتید، پژوهشگران و محققین ما در ژورنالهای انگلیسی زبان داخلی یا خارجی، به علت عدم ویرایش متن مقالات میباشد. که متاسفانه وقت زیادی را از پژوهشگران گرفته و باعث مشکلات زیادی می شود. ویرایش صحیح مقالات علاوه بر پذیرفته شدن سریعتر مقالات باعث افزایش سطح کیفی وعلمی مقالات نیز می شود.

تیم ادیتگر متشکل از پژوهشگران داخلی و خارجی با سوابق پژوهشی و گواهی نامه های معتبر بین المللی، سعی کرده ایم تا با ارائه خدمات ترجمه و ویرایش تخصصی متون علمی به زبان انگلیسی، بتوانیم در راستای ایجاد و ارتقای هر چه بیشتر علم در کشور کمک کنیم.